21.06.2013

Alchymie a mumifikace

Stál jsem před mistry, kteří byli svědky přeměny těla člověka v tělo duchové, kteří byli svědky vzkříšení, když mrtvola Usirova vstoupila do hory a duše Usirova vyšla zářící...když vstal z mrtvých, zářivý, s tváří bílou žárem...A když příběh je sepsán a konec je dobrý a duše člověka je dokonalá, s jásotem jej zdvihnou na nebesa...
Egyptská kniha mrtvých (více)

20.06.2013

Egypt-matka mágů


Egypt zaznamenal a na věky uchoval moudrost starých časů. Stěny jeho chrámu kryjí nápisy a kněží vždy osobně dozírají na božské dědictví prastarých dob, kdy bohové vládli na zemi a na samém úsvitu civilizace.
Platón (více)

20.06.2013

Hermes Trismegistos

V jakékoliv věci, jež Vám přijde na mysl, je nemožné nalézt tak moudrého muže, jež je Egypťan. Stejně pak z filosofů a lidí znalých literatury jsou nejlepší ti, kteří v této zemi pobývali.
Iamblichos, Expositio totius mundi
(více)

19.06.2013

Suma dokonalosti

Alchymie je sestrou proroctví.
الحركة التي هي وجود الكون هو حركة الحب.
Alí Ibn Abí Tálib (více)

19.06.2013

Islámská literatura a křesťanský svět

Překlady arabských alchymistických děl do latinského jazyka (více)

19.06.2013

Nejmoudřejší světa


" Já jsem se od svých arabských mistrů učil veden jsa rozumem, ty se však, uchvácen zdáním autority, dáš vést za ohlávku. Neboť jak jinak nazývat autoritu než ohlávkou"
Adelard z Bathu
(více)

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se